Kezdőlap Magyarország PÁLYÁZATI FELHÍVÁS felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásra

871
0

Gyöngyös Város Önkormányzata pályázatot ír ki szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalok pénzügyi támogatása céljából, a településhez történő kötődés erősítése, a helyi munkaerőpiac szervezésének segítése, a tanulmányi költségek enyhítése érdekében.

Pályázati feltételek:
– gyöngyösi lakóhellyel, vagy ennek hiányában gyöngyösi tartózkodási hellyel rendelkezik;

– 35. életévét a pályázat benyújtásának évében nem töltötte be;

– családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, vagy a részletes felhívásban meghatározott esetekben 270%-át,

ÉS

az alábbi BA vagy MSc képzéseken tanulmányokat folytat, vagy felvételi jelentkezését

– az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campus pénzügy és számvitel, ke-reskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, vagy ezekkel egyenértékű képzésére;

– bármely hazai felsőoktatási intézmény előnyben részesített műszaki alap- vagy mesterképzésére (építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, közlekedés-mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai, energetikai, környezetmérnöki vagy ezzel egyenértékű képzés.);

– védőnői képzésre

nyújtotta be.

Az ösztöndíj mértéke: 40.000,- Ft/hó

Az ösztöndíj – a jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetén – BA képzés esetén ösz-szesen legfeljebb 6 félévre, MSc képzés esetén összesen legfeljebb 4 félévre folyósítható. Az ösztöndíj tanulmányi félévenkénti 5 havi összege egyösszegben kerül folyósításra.

PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDŐ:
2017. szeptember 30.

A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2017. október 15.


További részletes felvilágosítás kérhető:

dr. Lakatos Rozália személyügyi referens

Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda

3200 Gyöngyös, Fő tér 13. (3. emelet/101. a.)

Tel: 37/510-378; E-mail: lakatos.rozalia@hivatal.gyongyos.hu

pályázati formanyomtatvány a fenti címen személyesen átvehető, vagy Gyöngyös Város honlapjáról letölthető (http://www.gyongyos.hu).

Figyelem! Jelen kiírás a teljes felhívásnak csak kivonata. Kérjük, hogy csak a teljes pályázati kiírás ismeretében nyújtsák be pályázatukat!

 

Forrás: www.gyongyos.hu

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét