Kezdőlap Kultúra Kitüntetésekre vár javaslatot az önkormányzat

Kitüntetésekre vár javaslatot az önkormányzat

986
0

A Gyöngyös Város Kultúrájáért, illetve a Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért, a Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért, a Gyöngyösi Fiatalok a Sportért és a Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért elismerésekre vár javaslatot az önkormányzat. A felterjesztések határideje 2017 november 01.

Gyöngyös Város Képviselő-testülete a város kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemek elismerésére

„GYÖNGYÖS VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT”
elnevezéssel kitüntetést adományozhat.

A kitüntetés azon személyeknek és közösségeknek adható, akik Gyöngyös város kulturális életében kiemelkedő munkát végeztek vagy jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a városi kulturális élet színvonalának emeléséhez.

Azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a kulturális munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, akik művészetükkel, alkotó- és szervező munkájukkal magas színvonalon járultak hozzá a város kulturális, művészeti értékeinek ápolásához, jelentős gazdagításához, országos és nemzetközi megismertetéséhez;

Azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a város építészeti kultúrájának alakításához, védelméhez, megóvásához, műemlékvédelméhez.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

– bármely gyöngyösi választópolgár,

– a Képviselő-testület bizottságai,

– a gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét Gyöngyösön kifejtő civil, vagy gazdálkodó szervezet, alapítvány,

– intézményi érdekképviseletek

– a gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. NOVEMBER 1.

A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható. A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél, valamint – egyéni és csoportos kitüntetés esetében is – pénzjutalom jár.

A kitüntetések átadására minden évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül sor.

Az írásba foglalt, indoklással ellátott javaslatokat Hiesz György Polgármesternek kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal, Gyöngyös, Fő tér 13.) a fent megjelölt időpontig.

Gyöngyös Város Képviselő-testülete a tanulmányokban, művészetekben, sportban, közösségi munkában kimagasló eredményeket elért fiatalok elismerésére
„GYÖNGYÖSI FIATALOK A TUDÁSÉRT”,
„GYÖNGYÖSI FIATALOK A MŰVÉSZETEKÉRT”,
„GYÖNGYÖSI FIATALOK A SPORTÉRT”,
„GYÖNGYÖSI FIATALOK A KÖZÖSSÉGÉRT”
elnevezéssel, kitüntetéseket adományozhat.

A kitüntetés azoknak a fiataloknak adományozható, akik a tanulmányokban, a művészetekben, sportban, közösségi munkában a felterjesztés időpontját megelőző időszakban kimagasló eredményt értek el.

A kitüntetés Gyöngyösön élő, vagy városunkban tanulmányokat folytató, sportoló, alkotó, közösségi munkában aktívan tevékenykedő továbbá településünkről elszármazott fiatalnak – legfeljebb 30 éves koráig- adományozható.

Évente összesen négy, kategóriánként egy kitüntetés odaítélésére kerülhet sor. Kategórián belül lehetőség van megosztott kitüntetés odaítélésére is.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

– bármely gyöngyösi választópolgár,

– a Képviselő-testület bizottságai,

– a gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét Gyöngyösön kifejtő civil, vagy gazdálkodó szervezet, alapítvány,

– az intézményi diákönkormányzatok,

– az intézmények vezetői, pedagógusai,

– az iskolaszékek, intézményi tanácsok, az érdekképviseletek,

– a sportegyesületek

– gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. NOVEMBER 1.

A kitüntetés átadására a Városi Diáknapon, ünnepélyes keretek között kerül sor. A kitüntetés adományozását – valamennyi kitüntetett részére átadásra kerülő – emlékplakett vagy emlékérem és díszes oklevél tanúsítja. Az elismeréssel pénzjutalom is átadásra kerül.

Az írásba foglalt, indoklással ellátott javaslatokat Hiesz György Polgármesternek kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal, Gyöngyös, Fő tér 13.) a fent megjelölt időpontig.

Forrás: www.gyongyos.hu

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét