Kezdőlap Magyarország Közeleg az óvodai beíratás időpontja

Közeleg az óvodai beíratás időpontja

965
0

A 2017/2018. nevelési évre az önkormányzati fenntartású tagóvodákban a beíratás időpontja: 2017. május 2. (kedd) és május 3. (szerda) 08.00 – 18.00 óra.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Amennyiben a szülő nem a körzetében lévő tagóvodába kívánja gyermekét járatni, akkor jelezni kell szándékát a beíratás alkalmával és írásbeli kérelmét kell benyújtania a tagóvoda vezetőjének Gyöngyös Város Óvodái Intézményvezetőjének címezve.

Az intézményvezető az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőt.

Szükséges okiratok:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, illetve sajátos helyzete indokolja.

A „Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről” elérhető az óvodákban, illetve letölthető a www.gyongyos.hu honlapról.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét