Kezdőlap Magyarország Gyöngyös október 15-től ebösszeírást végez

Gyöngyös október 15-től ebösszeírást végez

770
0

kutya-20

Az ebösszeírás során az az ebtartónak* ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt az Önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap beszerezhető a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal (Gyöngyös, Fő tér 13.) ügyfélszolgálatán, az állatorvosi rendelőkben, vagy letölthető a kapcsolódó dokumentumok közül.

Az ebösszeírás önbevallás alapján történik, a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége. Az ebtulajdonos és az ebtartó az összeírásban köteles együttműködni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módon lehet az önkormányzathoz benyújtani:

– személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán elhelyezett „EBÖSSZEÍRÁS” feliratú dobozba bedobva

– postai úton a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatósága, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. címre

– faxon a 37/500-160 faxszámra

– elektronikusan a simon.gabor@hivatal.gyongyos.hu e-mail címre, kizárólag a tulajdonos/ebtartó által aláírt, beszkennelt dokumentum formájában.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2016. december 15.

Az összeírás azokra nem vonatkozik, akik a tavalyi évben kötelezettségüknek eleget tettek.

Az ebösszeírás azokra vonatkozik, akiknek az adataiban változás történt, vagy új kutyát vásároltak és kutyája már elmúlt 4 hónapos.

Felhívom továbbá a tisztelt ebtulajdonosk/ebtartók figyelemét az alábbiakra:

– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 14/B § (10) bekezdése értelében 2013. január 1-jétől a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a tarnszponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni;

– az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni;

– az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják;

– az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Forrás: gyongyos.hu

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét